22. októbra 2020

Informácia XVII. na rok 2020

Slovensko úspešne pokračuje v sčítaní domov a bytov a aktuálne obce začínajú pracovať na príprave sčítania obyvateľov  – Výsledky sčítania v Trnavskom kraji
20. októbra 2020

Informácia XVI. na rok 2020

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia-2020/2021 – Okresné riaditeľstvo HaZZ v Dunajskej Strede v súvislosťou so zabezpečením ochrany  pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia 2020/2021  zasiela nasledovné opatrenia.
30. septembra 2020

Informácia XV. na rok 2020

NA ZÁKLADE UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 587 z 30. septembra k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v […]
26. septembra 2020

Informácia XIV. na rok 2020

V súlade so závermi zo zasadnutia Krízového štábu Okresného úradu Dunajská Streda zo dňa 24. 09. 2020  v prílohe nájdete „Opatrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede […]
23. septembra 2020

Informácia XIII. na rok 2020

Domy a byty sčítavali aj počas leta – Počas letných mesiacov pokračovala prvá fáza najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania – projekt SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021), ktorý sa realizuje na celom […]
2. septembra 2020

Informácia XII. na rok 2020

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. […]
27. augusta 2020

Informácia XI. na rok 2020

Slovenská autobusová doprava Dunajská Streda, a.s., zasiela cestovné poriadky platné od 01.09.2020. Touto cestou Vás informujeme.