júl 2023

12. júla 2023

Informácia č.14

11. júla 2023

Informácia č.13

Výzva Obec Horné Mýto ako správca dane z nehnuteľností, dane za psa, poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad, týmto upozorňuje občanov – daňovníkov na zaplatenie nedoplatkov daní a poplatkov. […]
4. júla 2023

Informácia č.12

Oznamujeme obyvateľom, že odvoz komunálneho odpadu bude vo štvrtok.