september 2021

28. septembra 2021

Informácia XXVII. na rok 2021

„Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia“. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Dunajskej Strede v súvislosťou so zabezpečením ochrany  pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia 2021  zasiela nasledovné opatrenia.
23. septembra 2021

Informácia XXVI. na rok 2021

V súvislosti s koronavírusom Vám v prílohe zasieláme materiály z web ÚVZ SR z 38. týždňa 2021 v zložení: – uznesenie vlády SR č. 535 z 22. septembra 2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej […]
10. septembra 2021

Informácia XXV. na rok 2021

V súvislosti s koronavírusom Vám v prílohe zasieláme materiály z web ÚVZ SR z 36. týždňa 2021 v zložení: – vyhláška ÚVZ SR č. 247 (zverejnená 08.09.2021), ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia […]
2. septembra 2021

Informácia XXIV. na rok 2021

V súvislosti s koronavírusom Vám v prílohe zasieláme materiály z web ÚVZ SR z 35. a 34. týždňa 2021 v zložení: – č. 244 (zverejnená 27.08.2021) vyhláška ÚVZ SR, ktorou sa mení vyhláška ÚVZ SR č. […]