24. februára 2021

Informácia IV. na rok 2021

Polícia touto cestou  opäť upozorňuje občanov: Podvodníci našli ďalší spôsob, ako využiť  príležitosť dostať sa k naším seniorom, využívajú bezradnosť, dôverčivosť starších ľudí, v súvislosti so sčítaním obyvateľstva, ponúkajú svoju pomoc […]
15. februára 2021

Informácia III. na rok 2021

Sčítanie obyvateľov od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Formulár je možné vyplniť elektronicky a je dostupný na stránke www.scitanie.sk
20. januára 2021

Informácia II. na rok 2021

Vykonanie COVID-19 testu v našej dedine.
1. januára 2021

Informácia I. na rok 2021

Oznamujeme obyvateľom obce, že od roku 2021 sa mení sadzba za odvoz komunálneho odpadu. Komunálny odpad naďalej sa bude odvážať každý druhý týždeň. Od marca v roku 2021 len tie kontajnery […]
16. novembra 2020

Informácia XVIII. na rok 2020

Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov  ( ďalej len vlastníkov) nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenie v správe Západoslovenskej distribučnej, a.s. na odstránenie a okliesnenie […]
22. októbra 2020

Informácia XVII. na rok 2020

Slovensko úspešne pokračuje v sčítaní domov a bytov a aktuálne obce začínajú pracovať na príprave sčítania obyvateľov  – Výsledky sčítania v Trnavskom kraji
20. októbra 2020

Informácia XVI. na rok 2020

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia-2020/2021 – Okresné riaditeľstvo HaZZ v Dunajskej Strede v súvislosťou so zabezpečením ochrany  pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia 2020/2021  zasiela nasledovné opatrenia.