15. októbra 2021

Informácia 31. na rok 2021

V súvislosti s koronavírusom Vám v prílohe zasieláme materiály z web ÚVZ SR zo 41. týždňa 2021 v zložení: – uznesenie vlády SR č. 601 zo 14. októbra 2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa […]
8. októbra 2021

Informácia XXX. na rok 2021

V súvislosti s koronavírusom Vám v prílohe zasieláme materiály z web ÚVZ SR zo 40. týždňa 2021 v zložení: – vyhláška ÚVZ SR č. 252 (zverejnená 07.10.2021), ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného […]
4. októbra 2021

Informácia XXIX. na rok 2021

V súvislosti s koronavírusom Vám v prílohe zasieláme vyhl. č. 250/2021 ÚVZ SR s príslušnými materiálmi  z web ÚVZ SR z 39. týždňa 2021 platnými od 40. týždňa 2021 v zložení: – vyhláška ÚVZ SR č. […]
1. októbra 2021

Informácia XXVIII. na rok 2021

V súvislosti s koronavírusom Vám v prílohe zasieláme materiály z web ÚVZ SR z 39. týždňa 2021 v zložení: – uznesenie vlády SR č. 557 z 29. septembra 2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej […]
28. septembra 2021

Informácia XXVII. na rok 2021

„Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia“. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Dunajskej Strede v súvislosťou so zabezpečením ochrany  pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia 2021  zasiela nasledovné opatrenia.
23. septembra 2021

Informácia XXVI. na rok 2021

V súvislosti s koronavírusom Vám v prílohe zasieláme materiály z web ÚVZ SR z 38. týždňa 2021 v zložení: – uznesenie vlády SR č. 535 z 22. septembra 2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej […]
10. septembra 2021

Informácia XXV. na rok 2021

V súvislosti s koronavírusom Vám v prílohe zasieláme materiály z web ÚVZ SR z 36. týždňa 2021 v zložení: – vyhláška ÚVZ SR č. 247 (zverejnená 08.09.2021), ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia […]