Dobrovoľný hasičský zbor

Dobrovoľný hasičský zbor Horné Mýto (ďalej len „DHZ“) bol založený po najväčšom požiari v histórii dediny v roku 1924. Pri požiari vznikli obrovské škody na majetku, vyhorelo 21 rodinných domov. Na základe týchto skutočností sa obyvatelia dediny rozhodli založiť DHZ, pričom medzi zakladateľmi boli Karol Benyák, Gejza, Bugár, Eugen Jávorcsik,Vojtech Novotny a Ján Radimák. Hlavnou činnosťou DHZ bola najprv ochrana majetku pri požiaroch, v súčasnej dobe sa však táto činnosť rozvýjala na záchranné práce pri povodniach, ktoré dedinu v poslednej dobe viackrát postihli.

DHZ sa každoročne zúčastňuje obvodných hasičských pretekov, organizuje oslavy sv. Floriána, patróna hasičov, s účasťou členov okolitých priateľských zborov.

Medzi najväčšie úspechy DHZ patrí udelenie „ďakovného listu“ v máji roku 2006, Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, za aktívnu účasť a mimoriadnu obetavosť pri záchranných prácach súvisiacich s povodňami.

Techniku DHZ predstavuje najmä Iveco Daily CAS 15 s príslušenstvom potrebným k prevedeniu požiarneho zásahu vodou alebo penou z vlastných alebo cudzích zdrojov hasiacich látok.

Čo sa týka ostatnej techniky, v roku 2012 prostredníctvom dotácie udelenej Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, prebehla jej kompletná modernizácia, boli zakúpené najmä nové hadice, kalové čerpadlá, agregátor, prúdnice, pracovné rovnošaty, teleskopický rebrík, hydrantový nádstavec a iné veci potrebné pre záchranné práce súvisiace s povodňami.

Vo februári 2016 náš zbor dostal od Ministerstva vnútra Slovenskej republiky k hore uvedenému hasičskému autu aj jeden protipovodňový vozík, ktorý má nasledovnú výbavu: generátor, kalové čerpadlo, plávajúce čerpadlo, ponorné čerpadlo, hadice, savice, ručné náradia, reflektor so statívom a protipovodňové bariéry.

Ešte môžeme byť pyšní aj na to, že sa odkedy v našom okrese usporiadajú sútaže Iveco Daily, odvtedy sme vždy dosiahli 1. miesto (2016, 2017, 2018, 2019). Okrem toho v roku 2017 naše druhé mužstvo dosiahlo 3. miesto.

DHZ má v súčasnosti 40 členov, z toho 7 žien. Predsedkyňou DHZ je od roku 2016 Ildikó Bugárová. Medzi aktívnými členmi patria: József Bognár, Sándor Bognár ml., Ildikó Bugárová, Tamás Csiba, Adrián Katona, Pavol Kálmán, Ing. Peter Németh, Mgr. Peter Németh, Mgr. Tamás Németh, Ádám Nyári, Balázs Pálfy, Ferenc Pálffy, Oskár Pongrác, Zoltán Puha, Milán Simon, Krisztián Vaculka, Nikolasz Vaculka.

Aktualizované 09.03.2022.