október 2019

21. októbra 2019

Informácia VIII. na rok 2019

„Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia“. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Dunajskej Strede v súvislosťou so zabezpečením ochrany  pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia 2019/2020  zasiela nasledovné opatrenia: Príloha: Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase […]
3. októbra 2019

Informácia VII. na rok 2019

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede vydalo odborné usmernenie ohľadom vykonania deratizáciu – reguláciu živočíšnych škodcov.