júl 2020

31. júla 2020

Informácia IX. na rok 2020

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. […]