4. augusta 2022

Informácia 63. na rok 2022

Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb zverejní obec spôsobom v mieste obvyklým najneskôr 85 dní predo dňom konania volieb t.j. do 05.08.2022
4. augusta 2022

Informácia 62. na rok 2022

Obec Horné Mýto týmto oznamuje dotknutým e-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie hornemyto@intermail.sk V zmysle § 169 ods. 1 zákona NR SR č. 180/2014 Z.z. […]
1. augusta 2022

Informácia 61. na rok 2022

Z dôvodu uznášaniaschopnosti zasadnutie obecného zastupiteľstva 25.7.2022 o 18,30 hodín v kultúrnom dome sa nekonalo, preto oznamujem nový termín zasadnutia a je to 08.08.2022 o 18,30 hodín v kultúrnom dome.
29. júla 2022

Informácia 60. na rok 2022

V súvislosti s koronavírusom a opičími kiahňami Vám v prílohe zasieláme aktuálne materiály z web ÚVZ SR z 28. a 30. týždňa 2022 v zložení: – tlačové správy: – Svetová zdravotnícka organizácia: Opičie kiahne predstavujú […]
29. júla 2022

Informácia 59. na rok 2022

Podľa požiadavky RÚVZ so sídlom v Dunajskej Strede Vám v rámci ochrany obyvateľstva pred ohrozením verejného zdravia postupujeme v prílohe dokument vydaný ÚVZ SR „Opičie kiahne: Informácie a odporúčania pre organizátorov podujatí“ s plagátom, […]
22. júla 2022

Informácia 58. na rok 2022

V súvislosti s koronavírusom a opičími kiahňami v európskom regióne Vám v prílohe zasieláme aktuálne materiály z web ÚVZ SR z 28. a 29. týždňa 2022 v zložení: – tlačové správy: – COVID-19: Aktuálne odporúčania […]
19. júla 2022

Informácia 57. na rok 2022

Oznamujeme obyvateľom obce, že dňa 25.júla 2022 / pondelok / o 18,30 hodín bude zasadnutie obecného zastupiteľstva v kultúrnom dome.