11. mája 2022

Informácia 38. na rok 2022

Týmto Vám oznamujeme, že naša firma LESOREK s.r.o. vykoná pre Západoslovenskú Distribučnú a.s. údržbu vzdušného elektrického vedenia nízkeho napätia vo Vašej obci na základe oprávnení vyplývajúcich zo zákona č. 251/2012 Z.z., zákon  o energetike v znení neskorších […]
6. mája 2022

Informácia 37. na rok 2022

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda (ďalej len „úrad práce“) oznamuje: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ústredie“) spustil začiatkom roka 2022 nový Národný projekt „Nestrať prácu – […]
25. apríla 2022

Informácia 36. na rok 2022

Oznamujeme obyvateľom obce, že sme obdŕžali od Okresného úradu Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie zámer žiadateľa AN Holding s.r.o. Kútniky ohľadom vytvorenie stavebných pozemkov v katastri obce Horné Mýto. Nakoľko […]
23. apríla 2022

Informácia 35. na rok 2022

V súvislosti s koronavírusom Vám v prílohe zasieláme materiály z web ÚVZ SR zo 16. týždňa 2022 v zložení: – vyhláška ÚVZ SR č. 32 (uverejnená 20.04.2022), ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného […]
20. apríla 2022

Informácia 34. na rok 2022

Informácia z MZ SR – dovoľujeme si vás informovať, že vo Vestníku vlády SR boli dnes zverejnené avizované nové vyhlášky k prekrytiu dýchacích ciest a k domácej izolácii a karanténe. Vzhľadom na zlepšujúci sa […]
14. apríla 2022

Informácia 33. na rok 2022

V súvislosti s koronavírusom Vám v prílohe zasielame materiály z web ÚVZ SR z 15. týždňa 2022 v zložení: – Epidemiologická situácia, materiál MZ SR z 12. 04. 2022. – Odporúčania hlavného hygienika SR […]
14. apríla 2022

Informácia 32. na rok 2022

Informácia z OR HaZZ v Dunajskej Strede vo veci Vyhlásenia času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Dunajská Streda od 15:00 h dňa 14. apríla 2022 až do odvolania.