7. decembra 2016

Informácia pre verejnosť II.

Vážení obyvatelia obce Horné Mýto: V týchto dňoch ste obdržali nástenný kalendár obce Horné Mýto. Doteraz sme publikovali na kancelárskom papieri : dátumy na odvoz komunálneho odpadu, dátumy na odvoz plastových […]
6. decembra 2016

Informácia pre verejnosť I.

Orientačné charakteristické znaky podozrivého materiálu a odporúčaný postup pri manipulácii s  podozrivým materiálom  –   Informácie pre verejnosť.
20. novembra 2016

Buďme pripravený na správnu separáciu plastov v roku 2017.

Obdržali sme list od firmy ADAX: S účinnosťou od 1. júla 2016 vstúpil do platnosti nový Zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z., ktorý určuje zber a separovane plastov, ktoré sú spôsobilé […]
3. novembra 2016

Výberové konanie

OBEC  HORNÉ  MÝTO,  zastúpená starostom obce Andrejom Pussom v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov […]
4. októbra 2016

Jesenná vakcinácia psov a mačiek

Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda vydala spisom zo dňa 22.8.2016 požiadavok na súčinnosť s obcami na jesennú vakcináciu psov a mačiek v okrese. Spis v plnom znení aj […]