13. septembra 2017

Informácia pre verejnosť VI.

V prílohe nájdete  oznámenie o zverejnení návrhov cestovných poriadkov a možnosti ich pripomienkovania.
21. augusta 2017

Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: hornemyto@intermail.sk, starosta-hm@intermail.sk
27. júla 2017

Polícia upozorňuje !!!

Nakoľko v našom okrese boli opätovne zaznamenané prípady, kedy páchatelia uviedli do omylu seniorov, preto Vám v prílohe zasielam preventívne rady.
3. júla 2017

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Informácie pre voliča: informácie pre voliča – SJ Vyhlásenie volieb : rozhodnutie o vyhlásení 166-2017
23. januára 2017

Informácia pre verejnosť III.

Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava, Správca energetických zariadení Juh zasiela na náš obecný úrad túto výzvu: Výzva a upozornenie pre majiteľov nehnuteľnosti vo veci odstránenia a okliesnenia stromov a iných porastov ohrozujúcich bezpečnosť a spoľahlivosť […]