6. marca 2017

Informácia pre verejnosť V.

V prílohe nájdete  upozornenie a relácie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru ( HaZZ)  Dunajská Streda ohľadom Ochrany lesov a prírody pred požiarmi.
24. januára 2017

Informácia pre verejnosť IV.

V prílohe nájdete informáciu ohľadom vtáčej chrípky.
23. januára 2017

Informácia pre verejnosť III.

Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava, Správca energetických zariadení Juh zasiela na náš obecný úrad túto výzvu: Výzva a upozornenie pre majiteľov nehnuteľnosti vo veci odstránenia a okliesnenia stromov a iných porastov ohrozujúcich bezpečnosť a spoľahlivosť […]
18. januára 2017

Odvoz plastových fliaš v roku 2017

Oznamujeme obyvateľom obce, že odvoz plastových fliaš v roku 2017 bude prebiehať v týchto dňoch:
18. januára 2017

Odvoz komunálneho odpadu v roku 2017

Oznamujeme obyvateľom obce, že odvoz komunálneho odpadu v roku 2017 bude prebiehať v týchto dňoch: