19. januára 2018

Informácia pre verejnosť IV. na rok 2018

Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov  ( ďalej len vlastníkov) nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenie v správe Západoslovenskej distribučnej, a.s. na odstránenie a okliesnenie […]
18. januára 2018

Informácia pre verejnosť III. na rok 2018

Oznamujeme občanom, že u ktorých nastali zmeny vo vlastníctve nehnuteľnosti v roku 2017, do 31. januára 2018 sú povinní podať nové daňové priznanie z daní nehnuteľnosti. Tlačivá na nové daňové priznanie z daní nehnuteľnosti […]
5. januára 2018

Informácia pre verejnosť II. na rok 2018

Vážení obyvatelia obce Horné Mýto. Oznamujeme Vám, že nálepky na kontajnery na rok 2018 vstúpia do platnosti 1. marca 2018. Minuloročné nálepky teda budú platné do konca februára. V marci už […]
12. decembra 2017

Informácia pre verejnosť I. na rok 2018

Vážení obyvatelia obce Horné Mýto: V týchto dňoch ste obdržali nástenný kalendár obce Horné Mýto. Doteraz sme publikovali na kancelárskom papieri : dátumy na odvoz komunálneho odpadu, dátumy na odvoz plastových […]
5. decembra 2017

Buďme pripravený na správnu separáciu plastov v roku 2018.

Obdržali sme list od firmy ADAX: S účinnosťou od 1. júla 2016 vstúpil do platnosti nový Zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z., ktorý určuje zber a separovane plastov, ktoré sú spôsobilé […]