29. apríla 2016

„Seniori pozor“ – preventívna informácia !

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Dunajskej Strede zasielalo upozornenie pre seniorov z dôvodu toho, že v našom okrese boli zaznamenané prípady, kedy neznámi páchatelia uviedli do omylu seniorov.
5. apríla 2016

Do pozornosti záujemcom !!!

Oficiálne sú zapísané  na katastrálnom odbore nové stavebné pozemky podľa parciel: 746/41, plocha 1536 m2, 746/42, plocha 1098 m2, 746,43,  plocha 1196 m2, 746/44, plocha 1238 m2. Parcela číslo 746/41 […]
16. marca 2016

Ochrana lesov a prírody pred požiarmi

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Dunajskej Strede v súvislosťou so zabezpečením ochrany lesov a prírody pred požiarmi v roku 2016  zasiela nasledovné opatrenia: Príloha: Opatrenia a základné požiadavky na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi
5. januára 2016

Odvoz komunálneho odpadu v roku 2016

Oznamujeme obyvateľom obce, že odvoz komunálneho odpadu v roku 2016 bude prebiehať v týchto dňoch:
4. januára 2016

Odvoz plastových fliaš v roku 2016

Oznamujeme obyvateľom obce, že odvoz plastových fliaš v roku 2016 bude prebiehať v týchto dňoch: