27. júla 2017

Polícia upozorňuje !!!

Nakoľko v našom okrese boli opätovne zaznamenané prípady, kedy páchatelia uviedli do omylu seniorov, preto Vám v prílohe zasielam preventívne rady.
17. júla 2017

Uzávierka cesty v Dunajskej Strede

Okresný úrad v Dunajskej Strede oznamuje, že od 20.júla 2017 do 18. augusta 2017 bude uzavretá križovatka cesty  II/507 – II/572 z dôvodu rekonštrukcie okružnej križovatky. Úplný list a obchádzky […]
13. júla 2017

Prerušenie distribúcie elektriny !

Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava listom zo dňa 30.06.2017 oznamuje, že v našej obci dňa 26.07.2017 od 11,00 do 14,45  27.07.2017 od 07,30 do 11,45 27.07.2017 od 11,00 do 14,45 bude prerušená […]
3. júla 2017

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Informácie pre voliča: informácie pre voliča – SJ Vyhlásenie volieb : rozhodnutie o vyhlásení 166-2017
6. marca 2017

Informácia pre verejnosť V.

V prílohe nájdete  upozornenie a relácie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru ( HaZZ)  Dunajská Streda ohľadom Ochrany lesov a prírody pred požiarmi.