Predškolské zariadenie (škôlka)

Riaditeľ
Počet tried
Počet učiteľov
Počet detí

„Pre vývoj dieťaťa je rozhodujúcim faktorom,

Aby cítil, že ho milujú,

a milujú ho takého, akým je.“

                                                                                  /Herman Alice/

            Budova materskej školy sa nachádza v srdci obce, oproti miestnej základnej škole. Je to pekná dvojposchodová budova, ktorá bola zrekonštruovaná v roku 2010. Materská škola vlastní miestnosti na prízemí, nad materskou školou sú vytvorené nové nájomné byty. Okolo budovy materskej školy je veľké ohraničené ihrisko pre deti s rôznymi ihriskovými prvkami (hojdačky, pieskovisko, preliezačka). Všetky prvky detského ihriska spĺňajú bezpečnostné požiadavky, sú vyhovujúce pre všetky vekové kategórie škôlkarov, umožňujú pohybové a hrové aktivity detí počas pobytu vonku.

Materskú školu v školskom roku 2014/2015 navštevuje 28 škôlkarov vo veku od 2,5 do 7 rokov. Denné činnosti prebiehajú  v dvoch skupinách počas doobedňajších, a v jednej skupine počas popoludňajších aktivít. Pedagogickú prácu zabezpečujú 3 plne kvalifikované pedagogické pracovníčky pre MŠ. Skupinové miestnosti sú vytvorené tak, aby si deti  mohli vytvoriť svoje kútiky pre hru a pre rôzne edukačné činnosti. Pomocou finančnej dotácie miestneho obecného úradu a zväzu rodičov dostali deti  nové postele do spálne, nové stoly a nový nábytok do obidvoch skupín. Skupina starších detí dostala do svojej miestnosti aj interaktívnu tabuľu, ktorú využívajú pri osvojovaní rôznych vedomostí a zručností. Práca s interaktívnou tabuľou značne ovplyvňuje rozvoj kognitívnych vlastností a kreativitu detí predškolského veku. V skupine menších škôlkarov sa oboznamujú deti s prácou na počítači.

Výchovno-vzdelávací plán materskej školy je vypracovaný so zreteľom na miestne tradície, na svojráznosť materskej školy a jej špecifických cieľov. Hlavným cieľom nášho výchovno-vzdelávacieho plánu je hlavne ochrana a podpora  ľudovej kultúry a ľudových tradícií. Ľudová kultúra a tradície sa dostanú k deťom prostredníctvom ľudových rozprávok, piesní, básničiek a detských hier počas výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ. Naša detská skupina Szirmocska – Lupienok sa zúčastnila viackrát celoštátneho festivalu – Podunajská jar – v kategórii Detské ľudové hry. V súťaži „Hahó itt vagyunk – Ahoj, tu sme“, v usporiadanej pre malé školy a materské školy v regióne, získala naša materská škola druhé miesto.

Cieľom nášho pedagogického tímu je vychovávať veselé, duševne vyrovnané deti, schopné vhodného vyjadrovania sa a vhodnej socializácie, a to vytvorením emocionálnej istoty a pozitívnej atmosféry plnej dobrosrdečnosti, atmosféry bohatej na zážitky a skúsenosti. Výchovno-vzdelávaciu prácu staviame na schopnosti, možnosti, skúsenosti a fantáziu detí zabezpečením pestrých výchovno-vzdelávacích aktivít, počas ktorých si deti osvoja potrebné, ich veku primerané vedomosti a schopnosti

Spolupráca materskej školy a rodičov je veľmi dobrá. Rodičia sa zúčastnia podujatí, organizovaných pre deti materskej školy. Tieto podujatia sú organizované tak, aby rodič mal možnosť na spoločnú hru, na  spoločnú aktivitu so svojim dieťaťom, aby si spolu prežívali radosť z tvorby a z činností. Takýmito podujatiami sú v MŠ: Tekvicová oslava, Vianočná oslava, Fašiangový karneval, Deň matiek, Deň detí a Rozlúčka so škôlkou.

Našou úlohou je dosiahnuť, aby si deti počas rokov v materskej škole zachovali v sebe šťastné, bezstarostné detstvo – hravou formou, s rozvíjaním ich vôle a vytrvalosti pripravíme deti na ďalšiu fázu ich života.