Aktuality

21. marca 2019

Voľby do Európskeho parlamentu_2019_II

Na prípravu a vykonanie volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019 je potrebné z hľadiska organizačno-technického zabezpečenia realizovať tieto úlohy: Zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, […]
8. marca 2019

Ochrana lesov a prírody pred požiarmi_2019

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Dunajskej Strede v súvislosťou so zabezpečením ochrany lesov a prírody pred požiarmi v roku 2019 vydalo toto opatrenie:
19. februára 2019

Kandidáti na Prezidenta SR _ voľby 16.marca 2019

V prílohe nájdete kandidátov na Prezidenta SR _ voľby 16. marca 2019
11. februára 2019

Voľby Prezidenta SR v roku 2019_ Oznámenie II.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu: Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov […]