Horné Mýto (maď. Felsővámos alebo Vámosfalu) je obec na Slovensku v okrese Dunajská Streda. V rokoch 1960–1990 bolo Horné Mýto zlúčené s Trhovou Hradskou do obce s názvom Trhové Mýto. Po roku 1990 obec Trhové Mýto zaniklo a obce sa vrátili k svojim pôvodným názvom.

V obci je rímskokatolícky kostol sv. Jána Nepomuckého z roku 1757.

Samosprávny kraj: Trnavský

Okres: Dunajská Streda

Región: Podunajský

IČO: 00655449

Počet obyvateľov: 902 /31.12.2023/

Rozloha: 1210 ha

Prvá písomná zmienka: v roku 1406