17. februára 2022

Informácia 20. na rok 2022

V súvislosti s koronavírusom Vám v prílohe zasielame materiály z web ÚVZ SR zo 7. týždňa 2022 v zložení: – vyhláška ÚVZ SR č. 20 (uverejnená 15.02.2022), ktorou sa mení a dopĺňa vyhl. ÚVZ […]
12. februára 2022

Informácia 19. na rok 2022

V súvislosti s koronavírusom Vám v prílohe zasieláme materiály z web ÚVZ SR zo 6. týždňa 2022 v zložení: – vyhláška ÚVZ SR č. 18 (uverejnená 11.02.2022), ktorou sa mení vyhláška ÚVZ SR č. […]
4. februára 2022

Informácia 18. na rok 2022

V súvislosti s koronavírusom Vám v prílohe zasieláme NOVÉ materiály z web ÚVZ SR z 5. týždňa 2022 v zložení: – vyhláška ÚVZ SR č. 16 (uverejnená 04.02.2022), ktorou sa zrušuje vyhláška ÚVZ SR […]
4. februára 2022

Informácia 17. na rok 2022

V súvislosti s koronavírusom Vám v prílohe zasieláme materiály z web ÚVZ SR z 5. týždňa 2022 v zložení: – vyhláška ÚVZ SR č. 10 (uverejnená 31.01.2022), ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného […]
2. februára 2022

Informácia 16. na rok 2022

Letáky z RÚVZ v Dunajskej Strede týkajúce sa domácej izolácie a karantény
31. januára 2022

Informácia 15. na rok 2022

Ministerstvo zdravotníctva informuje občanov – rodičov : Ochorenie COVID-19 sa nevyhýba ani najmenším. Rodičia často nevedia ako postupovať keď ich dieťa ochorelo, nevedia vyhodnotiť závažnosť príznakov. Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej […]
28. januára 2022

Informácia 14. na rok 2022

V súvislosti s koronavírusom Vám v prílohe zasieláme materiály z web ÚVZ SR zo 4. týždňa 2022 v zložení: – vyhláška ÚVZ SR č. 7 (uverejnená 24.01.2022), ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného […]