19. novembra 2021

Informácia 41. na rok 2021

V súvislosti s koronavírusom Vám v prílohe zasieláme nasledovné dokumenty platné od 22. novembra 2021 zverejnené v 46. týždni 2021: – uznesenie vlády SR č. 662 zo 16. novembra 2021 k návrhu aktualizácie mapy […]
19. novembra 2021

Informácia 40. na rok 2021

Ministerstvo zdravotníctva oznamuje : Slovensko za ostatné týždne zaznamenáva vysoké nárasty pozitívnych prípadov ľudí. To sa prejavuje v náraste počtu hospitalizovaných v nemocniciach. Ochorenie Covid-19 najviac ohrozuje starších a chronicky chorých pacientov, no […]
15. novembra 2021

Informácia 39. na rok 2021

Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov  ( ďalej len vlastníkov) nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenie v správe Západoslovenskej distribučnej, a.s. na odstránenie a okliesnenie […]
12. novembra 2021

Informácia 38. na rok 2021

V súvislosti s koronavírusom Vám v prílohe zasielame uznesenie vlády SR zo 45. týždňa 2021: – uznesenie vlády SR č. 650 z 10. novembra 2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s […]
5. novembra 2021

Informácia 37. na rok 2021

V súvislosti s koronavírusom Vám v prílohe zasieláme materiály z web ÚVZ SR zo 44. týždňa 2021 v zložení: – uznesenie vlády SR č. 638 z 03. novembra 2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa […]
5. novembra 2021

Informácia 36. na rok 2021

Oznamujeme obyvateľom obce, že dňa 8. novembra 2021 / pondelok / o 18,00 hodín bude zasadnutie obecného zastupiteľstva v kultúrnom dome.
3. novembra 2021

Informácia 35. na rok 2021

Obec Horné Mýto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy v Hornom Mýte.