22. júla 2019

Informácia IV. na rok 2019

Folklórrny festival v Hornom Mýte. Oznamujeme obyvateľom obce, že dňa 10. augusta 2019 bude v našej obci v rámci obecného dňa folklórny festival. Účinkujúci sú spevácke a tanečné skupiny z okolitých dedín a z partnerskej dediny z Maďarska […]
2. júla 2019

Informácia III. na rok 2019

Vyzývame občanov, ktorý majú príbuzného pochovaného na cintoríne v Hornom Mýte, na základe písomnej  výzvy, ktorá bola doručená do poštovej schránky v mesiaci júl  môžu predlžiť nájomnú zmluvu na hrobové miesta na […]
26. júna 2019

Zabezpečenie ochrany úrody pred požiarmi_informácia II. na rok 2019

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Dunajskej Strede v súvislosťou so zabezpečením ochrany úrody  pred požiarmi  zasiela nasledovné opatrenia: Príloha: HaZZ.pdf
3. apríla 2019

Voľby do Európskeho parlamentu_2019_III

Oznámenie e-mailovej adresy obce na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
21. marca 2019

Voľby do Európskeho parlamentu_2019_II

Na prípravu a vykonanie volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019 je potrebné z hľadiska organizačno-technického zabezpečenia realizovať tieto úlohy: Zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, […]
8. marca 2019

Ochrana lesov a prírody pred požiarmi_2019

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Dunajskej Strede v súvislosťou so zabezpečením ochrany lesov a prírody pred požiarmi v roku 2019 vydalo toto opatrenie:
4. februára 2019

Voľby do Európskeho parlamentu_2019

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil  rozhodnutím č. 28/2019 – viď Rozhodnutie o vyhlásení volieb do EP – voľby do  Európskeho parlamentu a  určil deň ich konania na sobotu  25. mája […]