júl 2021

29. júla 2021

Informácia XVIII. na rok 2021

V súvislosti s koronavírusom Vám v prílohe zasieláme materiály z web ÚVZ SR z 29. a z 30. týždňa 2021: – č. 233 (zverejnená 23.07.2021) vyhláška ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k […]
23. júla 2021

Informácia XVII. na rok 2021

V súvislosti s koronavírusom Vám v prílohe uvádzame z 29. týždňa 2021: – aktuálna epidemiologická situácia – Epidémia Covid-19 – materiál MZ SR z 21. 07. 2021 –  celé územie SR je zaradené v […]
23. júla 2021

Informácia XVI. na rok 2021

Oznam ohľadne školského stravovania –             Obec Horné Mýto týmto dáva do pozornosti rodičom, že v zbierke zákonov SR bol zverejnený zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, […]
19. júla 2021

Informácia XV. na rok 2021

V súvislosti s koronavírusom Vám v prílohe uvádzame z 29. týždňa 2021 novú vyhlášku k hraniciam od 19. júla 2021 a ostatné materiály ÚVZ SR v zložení: – č. 231(zverejnená 16.07.2021) vyhláška ÚVZ SR, […]