október 2021

29. októbra 2021

Informácia 34. na rok 2021

V súvislosti s koronavírusom Vám v prílohe zasieláme materiály z web ÚVZ SR zo 43. týždňa 2021 v zložení: – uznesenie vlády SR č. 624 z 27. októbra 2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa […]
21. októbra 2021

Informácia 33. na rok 2021

V súvislosti s koronavírusom Vám v prílohe zasieláma materiály z web ÚVZ SR zo 42. týždňa 2021 v zložení: – vyhláška ÚVZ SR č. 257 (zverejnená 20.10.2021), ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného […]
19. októbra 2021

Informácia 32. na rok 2021

V súvislosti s koronavírusom Vám v prílohe zasieláme materiály z web ÚVZ SR a iných zo 42. týždňa 2021 v zložení: – COVID AUTOMAT Systém pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení v závislosti […]
15. októbra 2021

Informácia 31. na rok 2021

V súvislosti s koronavírusom Vám v prílohe zasieláme materiály z web ÚVZ SR zo 41. týždňa 2021 v zložení: – uznesenie vlády SR č. 601 zo 14. októbra 2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa […]