Informácia XIV. na rok 2021

Informácia XIII. na rok 2021
9. júla 2021
Informácia XV. na rok 2021
19. júla 2021

 V súvislosti s koronavírusom Vám v prílohe uvádzame z 28. týždňa 2021 aktuálne uznesenie vlády SR – Alert systém od 19. júla 2021 a ostatné materiály ÚVZ SR a MZ SR nasledovne:

 – uznesenie vlády SR č. 418 zo 14. júla 2021k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19  – celé územie SR je od 19. júla 2021 (29. týždeň) zaradené do monitoringu – zelená zóna,

– rozcestník (sprievodca) – Režim na hraniciach Slovenska – revízia dokumentu: 12. 07. 2021 (do času predloženia tohto oznámenia očakávaná predmetná vyhláška vydaná nebola),

aktuálna epidemiologická situácia – Epidémia Covid-19 – materiál MZ SR zo 14. 07. 2021.

 
* Rozcestníky
z web ÚVZ SR k aktuálne platným opatreniam nájdete:  https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4512:platne-opatrenia&catid=256:uvod

* Na webovom odkaze https://automat.gov.sk/ si vyberte okres, pre ktorý hľadáte aktuálne platné opatrenia.

* Všetky dôležité informácie v súvislosti s očkovaním, ktoré pomôžu obyvateľom rozhodnúť viď na webovej stránke https://www.slovenskoproticovidu.sk/sk/