marec 2020

17. marca 2020

Informácia IV. na rok 2020

Ďalšie usmernenie hlavného hygienika SR
11. marca 2020

Informácia III. na rok 2020

Opatrenia a základné požiadavky na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi  v roku 2020 – Okresné riaditeľstvo HaZZ v Dunajskej Strede v súvislosťou so zabezpečením ochrany  pred požiarmi zasiela nasledovné opatrenia: Príloha: Opatrenia a základné […]
11. marca 2020

Informácia II. na rok 2020

Opatrenia hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe zo dňa 04.04.2020.