2. novembra 2022

Informácia 73. na rok 2022

Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov  ( ďalej len vlastníkov) nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné  elektrické vedenie v správe Západoslovenskej distribučnej, a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov […]
30. októbra 2022

Informácia 72. na rok 2022

Uverejnenie výsledkov volieb v Hornom Mýte v roku 2022
21. októbra 2022

Informácia 71. na rok 2022

Oznámenie pre obyvateľov obce – Špeciálny spôsob hlasovania v spojených voľbách 29.10.2022 – Oznámenie– Osoba, ktorá má právo hlasovať v spojených voľbách podľa zákona o podmienkach výkonu volebného práva a ktorá […]
7. októbra 2022

Informácia 70. na rok 2022

Výzva na jesennú celoplošnú deratizáciu – V súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia, v súvislosti s naradením jesennej deratizácie oznamujem, […]
3. októbra 2022

Informácia 69. na rok 2022

 Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia Okresné riaditeľstvo HaZZ v Dunajskej Strede v súvislosťou so zabezpečením ochrany  pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia  zasiela nasledovné opatrenia: Príloha:
1. októbra 2022

Informácia 68. na rok 2022

V súvislosti s koronavírusom SARS-CoV-2 Vám v prílohe predkladáme aktuálne materiály z web ÚVZ SR z 39. týždňa 2022 v zložení: – rozcestník Domáca izolácia pozitívnych, karanténa úzkych kontaktov a čo robiť po pozitívnom […]
27. septembra 2022

Informácia 67. na rok 2022

Zaregistrovaní kandidáti na predsedu a poslancov TTSK