10. júna 2022

Informácia 43. na rok 2022

Voľby do orgánov samosprávy obcí – Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený. Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 29. októbra 2022 od 07,00 do […]
26. mája 2022

Informácia 42. na rok 2022

Oznamujeme obyvateľom obce, že na 30. mája 2022 plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva z technických príčin odložené na neskoršiu dobu.
24. mája 2022

Informácia 41. na rok 2022

Oznamujeme obyvateľom obce, že dňa 30.mája 2022 / pondelok / o 18,30 hodín bude zasadnutie obecného zastupiteľstva v kultúrnom dome.
20. mája 2022

Informácia 40. na rok 2022

19. mája 2022

Informácia 39. na rok 2022

V najbližších dňoch sa u nás v obci bude zisťovať záujem o revízie plynových zariadení. Občania budú kontaktovaný osobne a telefonicky. Viď letáky:
11. mája 2022

Informácia 38. na rok 2022

Týmto Vám oznamujeme, že naša firma LESOREK s.r.o. vykoná pre Západoslovenskú Distribučnú a.s. údržbu vzdušného elektrického vedenia nízkeho napätia vo Vašej obci na základe oprávnení vyplývajúcich zo zákona č. 251/2012 Z.z., zákon  o energetike v znení neskorších […]
6. mája 2022

Informácia 37. na rok 2022

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda (ďalej len „úrad práce“) oznamuje: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ústredie“) spustil začiatkom roka 2022 nový Národný projekt „Nestrať prácu – […]