16. októbra 2018

Informácia pre verejnosť IX. na rok 2018

Okresné riaditeľstvo PZ SR Dunajská Streda upozorňuje seniorov. ( viď prílohu )
15. októbra 2018

Informácia pre verejnosť VIII. na rok 2018

Vlastivedné múzeum v Galante dňa 27. októbra 2018, v čase od 16:00 do 20:00 hod. pripravuje dobrodružné podujatie. Program Záhada v múzeu je pokračovaním vlaňajšieho úspešného projektu Duchovia v múzeu. Na výnimočné podujatie pozývame […]
9. októbra 2018

Výberové konanie 2018

Obec Horné Mýto podľa ustanovenia  § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § […]
3. októbra 2018

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Dunajskej Strede v súvislosťou so zabezpečením ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia  zasiela nasledovné opatrenia.
24. septembra 2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 – III.

Obec Horné Mýto uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam […]