6. apríla 2019

Výberové konanie_2019

Obec Horné Mýto vyhlasuje  výberové konanie.
3. apríla 2019

Voľby do Európskeho parlamentu_2019_III

Oznámenie e-mailovej adresy obce na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
21. marca 2019

Voľby do Európskeho parlamentu_2019_II

Na prípravu a vykonanie volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019 je potrebné z hľadiska organizačno-technického zabezpečenia realizovať tieto úlohy: Zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, […]
8. marca 2019

Ochrana lesov a prírody pred požiarmi_2019

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Dunajskej Strede v súvislosťou so zabezpečením ochrany lesov a prírody pred požiarmi v roku 2019 vydalo toto opatrenie:
19. februára 2019

Kandidáti na Prezidenta SR _ voľby 16.marca 2019

V prílohe nájdete kandidátov na Prezidenta SR _ voľby 16. marca 2019