november 2022

30. novembra 2022

Informácia 79. na rok 2022

Západoslovenská Vodárenská spoločnosť a.s. oznamuje našim obyvateľom – viď prílohu:
21. novembra 2022

Informácia 78. na rok 2022

Oznamujeme obyvateľom obce, že dňa 28.novembra 2022 / pondelok / o 18,00 hodín bude zasadnutie obecného zastupiteľstva v kultúrnom dome. Pozvánka:
18. novembra 2022

Informácia 77. na rok 2022

Okresné riaditeľstvo PZ v Dunajskej Strede – Vnútorné oddelenie, skupina prevencie nás žiada o spoluprácu v súvislosti s rozšírením informácie o pomoci obetiam domáceho násilia.   V prílohe je výzva, čo sa týka násilia páchaných […]
15. novembra 2022

Informácia 76. na rok 2022

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny informuje občanov – na základe zmeny nariadenia vlády č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti MPSVR SR sa spustil 2.balík inflačnej pomoci, […]