Informácia XV. na rok 2021

Informácia XIV. na rok 2021
17. júla 2021
Informácia XVI. na rok 2021
23. júla 2021

V súvislosti s koronavírusom Vám v prílohe uvádzame z 29. týždňa 2021 novú vyhlášku k hraniciam od 19. júla 2021 a ostatné materiály ÚVZ SR v zložení:

– č. 231(zverejnená 16.07.2021) vyhláška ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky – účinnosť od 19. júla 2021 od 06:00 h, zrušuje vyhlášky č. 226/2021 a 227/2021 V. v. SR,

– Dôvodová správa k novej VYHLÁŠKE ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky prijatej v nadväznosti na uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 10/2021 z 13. júla 2021,

– rozcestník (sprievodca) – Režim na hraniciach Slovenska – revízia dokumentu: 16. 07. 2021,

Prehľad zmien oproti Vyhláške ÚVZ SR č. 226/2021,

– Platné preventívne opatrenia pre zelené okresy z 19.07.2021.

* Rozcestníky z web ÚVZ SR k aktuálne platným opatreniam nájdete:  https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4512:platne-opatrenia&catid=256:uvod

* Na webovom odkaze https://automat.gov.sk/ si vyberte okres, pre ktorý hľadáte aktuálne platné opatrenia.

* Všetky dôležité informácie v súvislosti s očkovaním, ktoré pomôžu obyvateľom rozhodnúť viď na webovej stránke https://www.slovenskoproticovidu.sk/sk/