Informácia XX. na rok 2021

Informácia XIX. na rok 2021
8. augusta 2021
Informácia XXI. na rok 2021
19. augusta 2021

 V súvislosti s koronavírusom Vám v prílohe zasieláme opatrenia ÚVZ SR, uznesenia vlády SR a nový Covid automat verzia 4.1 z 32. týždňa 2021 v zložení:

– č. 237 (zverejnená 12.08.2021) vyhláška ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest – účinnosť od 16. augusta 2021, zrušuje vyhl. č. 219/2021 V.  v.  SR,

– č. 238 (zverejnená 12.08.2021) vyhláška ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti – účinnosť od 16. augusta 2021, zrušuje vyhl. č. 205/2021 V.  v.  SR,

– č. 239 (zverejnená 12.08.2021) vyhláška ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19  – účinnosť od 16. augusta 2021, zrušuje vyhl. č. 204/2021 V.  v.  SR,

– č. 240 (zverejnená 12.08.2021) vyhláška ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok – účinnosť od 16. augusta 2021, zrušuje vyhl. č. 234/2021 V.  v.  SR,

– č. 241 (zverejnená 12.08.2021) vyhláška ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí – účinnosť od 16. augusta 2021, zrušuje vyhl. č. 233/2021 V.  v.  SR v znení vyhl. č. 236/2021 V.  v.  SR,

uznesenie vlády SR č. 441 z 10. augusta 2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 – v súlade s Alert systémom pre monitorovanie vývoja pandémiea prijímanie opatrení proti SARS-CoV-2 (Covid   Automat – verzia   4.1) s účinnosťou od 16. augusta 2021 je okres Dunajská Streda zaradený do monitoringu – zelená zóna (už nie celé územie SR),

uznesenie vlády SR č. 440 z 10. augusta 2021 k návrhu aktualizácie Alert systému pre monitorovanie vývoja pandémie a prijímanie opatrení proti SARS-CoV-2 (schválenie Covid Automatu – verzie 4.1),

nový COVID AUTOMAT verzia 4.1 (schválený UV SR č. 440 z 10.08.2021) – Systém   pre   monitorovanie   vývoja   epidémie   a prijímanie protiepidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (chorobaCovid-19).

* Na webovom odkaze https://automat.gov.sk/ si vyberte okres, pre ktorý hľadáte aktuálne platné opatrenia.

* Všetky dôležité informácie v súvislosti s očkovaním, ktoré pomôžu obyvateľom rozhodnúť viď na webovej stránke https://www.slovenskoproticovidu.sk/sk/