7. apríla 2022

Informácia 31. na rok 2022

V súvislosti s koronavírusom Vám v prílohe zasielame materiály z web ÚVZ SR zo 14. týždňa 2022 v zložení: – vyhláška ÚVZ SR č. 31 (uverejnená 04.04.2022), ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného […]
1. apríla 2022

Informácia 30. na rok 2022

V súvislosti s koronavírusom Vám v prílohe zasielama materiály z web ÚVZ SR z 13. týždňa 2022 v zložení: – odporúčania pre hromadné podujatia a prevádzky – Odporúčania hlavného hygienika SR na prevenciu a zamedzenie […]
31. marca 2022

Informácia 29. na rok 2022

Informácia z MZ SR – Dovoľujem si vám poslať aktuálne informácie z rezortu zdravotníctva, ktoré sa týkajú: –          odporúčaní hlavného hygienika v súvislosti s pandémiou Covid-19 –          informácií o poskytovaní zdravotnej starostlivosti pre vojnových […]
25. marca 2022

Informácia 28. na rok 2022

V súvislosti s koronavírusom Vám v prílohe zasielame materiály z web ÚVZ SR z 12. a 11. týždňa 2022 – aktuálne platné opatrenia týkajúce sa: „Nosenie rúšok a respirátorov“, „Postup pri domácej izolácii a karanténe“, „Vstup na […]
21. marca 2022

Informácia 27. na rok 2022

Oznamujeme obyvateľom obce, že dňa 28.marca 2022 / pondelok / o 18,30 hodín bude zasadnutie obecného zastupiteľstva v kultúrnom dome.
21. marca 2022

Informácia 26. na rok 2022

Jarná celoplošná deratizácia v roku 2022 – V súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia, v súvislosti s nariadením jarnej deratizácie Regionálny úrad verejného zdravotníctva / RÚVZ/ […]
12. marca 2022

Informácia 25. na rok 2022

V súvislosti s koronavírusom i vojnovým konfliktom na Ukrajine Vám v prílohe zasielame materiály z web ÚVZ SR z 10. týždňa 2022 v zložení: – vyhláška ÚVZ SR č. 28 (uverejnená 10.03.2022), ktorou sa nariaďujú […]