november 2021

29. novembra 2021

Informácia 42. na rok 2021

V súvislosti s koronavírusom Vám v prílohe zasieláme nasledovné vyhlášky ÚVZ SR platné od 25. a 29. novembra 2021 zverejnené v 47. týždni 2021: – vyhláška ÚVZ SR č. 261 (zverejnená 24.11.2021), ktorou […]
19. novembra 2021

Informácia 41. na rok 2021

V súvislosti s koronavírusom Vám v prílohe zasieláme nasledovné dokumenty platné od 22. novembra 2021 zverejnené v 46. týždni 2021: – uznesenie vlády SR č. 662 zo 16. novembra 2021 k návrhu aktualizácie mapy […]
19. novembra 2021

Informácia 40. na rok 2021

Ministerstvo zdravotníctva oznamuje : Slovensko za ostatné týždne zaznamenáva vysoké nárasty pozitívnych prípadov ľudí. To sa prejavuje v náraste počtu hospitalizovaných v nemocniciach. Ochorenie Covid-19 najviac ohrozuje starších a chronicky chorých pacientov, no […]
15. novembra 2021

Informácia 39. na rok 2021

Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov  ( ďalej len vlastníkov) nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenie v správe Západoslovenskej distribučnej, a.s. na odstránenie a okliesnenie […]