september 2019

12. septembra 2019

Informácia VI. na rok 2019

Ochrana obyvateľstva pred nebezpečnými látkami a pred všetkými ostatnými druhmi mimoriadnych udalostí, ktoré ohrozujú územný obvod Dunajská Streda, a  v rámci prípravy na civilnú ochranu obyvateľstva formou metodickej pomoci v prílohe […]
12. septembra 2019

Informácia V. na rok 2019

Trnavský samosprávny kraj v zmysle spisu – viď v prílohe – žiada občanov, aby sa vyjadrili k novému cestovnému poriadku na roky 2019/2020.