1. júna 2020

Informácia VII. na rok 2020

Poľovnícka organizácia PZ Horné Mýto je mladá poľovnícka organizácia, ktorá si popri svojich zodpovedností pri výkone ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver plne uvedomuje aj svoju mieru zodpovednosti pri tvorbe a ochrane životného […]
17. apríla 2020

Informácia VI. na rok 2020

Oznamujeme obyvateľom obce, že vláda Slovenskej republiky na základe uznesenia vlády SR číslo 233/2020 zo dňa 16. apríla 2020 bude dňa 18. apríla 2020 v čase od 00:00 h na území […]
2. apríla 2020

Informácia V. na rok 2020

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. vám oznamuje, že vzhľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu na území SR v súvislosti s ochorením COVID-19 nebudú zamestnanci našej spoločnosti vykonávať odpočty odomerov  v mesiaci apríl 2020 […]
17. marca 2020

Informácia IV. na rok 2020

Ďalšie usmernenie hlavného hygienika SR
11. marca 2020

Informácia III. na rok 2020

Opatrenia a základné požiadavky na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi  v roku 2020 – Okresné riaditeľstvo HaZZ v Dunajskej Strede v súvislosťou so zabezpečením ochrany  pred požiarmi zasiela nasledovné opatrenia: Príloha: Opatrenia a základné […]
11. marca 2020

Informácia II. na rok 2020

Opatrenia hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe zo dňa 04.04.2020.
18. februára 2020

Informácia I. na rok 2020

Oznamujeme , že nálepky na kontajnery na rok 2020 vstúpia do platnosti 1. marca 2020. Minuloročné nálepky teda budú platné do konca februára. V marci už len so zeleno-hnedými nálepkami označené […]