Informácia XVIII. na rok 2021

Informácia XVII. na rok 2021
23. júla 2021
Informácia XIX. na rok 2021
8. augusta 2021

V súvislosti s koronavírusom Vám v prílohe zasieláme materiály z web ÚVZ SR z 29. a z 30. týždňa 2021:

– č. 233 (zverejnená 23.07.2021) vyhláška ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí – účinnosť od 23. júla 2021 o 20:00, okrem ustanovení § 1 až 4 a § 6 až 9, ktoré nadobúdajú účinnosť 26. júla 2021,  zrušuje vyhlášku č. 223/2021 V. v. SR,

– č. 234 (zverejnená 23.07.2021) vyhláška ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok – účinnosť od 26. júla 2021,  zrušuje vyhlášku č. 217/2021 V. v. SR,

rozcestník (sprievodca) – Pravidlá pre hromadné podujatia – posledná aktualizácia: 23. 07. 2021,

rozcestník (sprievodca) – Pravidlá pre prevádzky – posledná aktualizácia: 23. 07. 2021,

Informácia k vyhláške ÚVZ SR k organizovaniu hromadných podujatí (233) a k vyhláške k činnosti prevádzok (234) počas pandémie z 23. júla 2021,

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k postupom pri organizácii a prevádzke zotavovacích podujatí podľa § 25 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. SOPZŠČ/6042/35518/2021 z 27.07.2021.
                                                 

* Rozcestníky z web ÚVZ SR k aktuálne platným opatreniam nájdete:  https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4512:platne-opatrenia&catid=256:uvod

* Na webovom odkaze https://automat.gov.sk/ si vyberte okres, pre ktorý hľadáte aktuálne platné opatrenia.

* Všetky dôležité informácie v súvislosti s očkovaním, ktoré pomôžu obyvateľom rozhodnúť viď na webovej stránke https://www.slovenskoproticovidu.sk/sk/