Komisia pre výstavbu a financií

predseda komisie:
členovia komisie:

Komisia pre sociálne veci a pre rozvoj kultúrneho života:

predseda komisie:
členovia komisie:

Kontrolná komisia

predseda komisie:
členovia komisie:

Komisia pre šport a mládež

predseda komisie:
členovia komisie:

Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:

predseda komisie:
členovia komisie: