Komisie

Komisia výstavby a finančná

predseda komisie:  Eva Bugárová
členovia komisie:  Tibor Bertók
 Monika Gányovicsová, Marián Katona, Ladislav Kozma,

Komisia školstva a sociálna

predseda komisie:  Silvia Takácsová
členovia komisie:  Pavol Dosztig
  Albin Almási

Komisia kultúry

predseda komisie:  Edina Zeve  Horváthová
členovia komisie:  Mgr. Peter Németh
 Hajnalka Kocsisová / Almásiová /

Komisia športu a mládeže

predseda komisie:  Marián Katona
členovia komisie:  Tibor Novotny
 Norbert Novotny, Adrián Katona, Ernest Almási

Komisia ochrany a verejného poriadku

predseda komisie:  Tibor Bertók
členovia komisie:  Tibor Kántor
 Vojtech Bugár

Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:

predseda komisie:  Pavol Dosztig
členovia komisie:  Tibor Bertók
 Edina Zeve Horváthová