18. novembra 2022

Informácia 77. na rok 2022

Okresné riaditeľstvo PZ v Dunajskej Strede – Vnútorné oddelenie, skupina prevencie nás žiada o spoluprácu v súvislosti s rozšírením informácie o pomoci obetiam domáceho násilia.   V prílohe je výzva, čo sa týka násilia páchaných […]
15. novembra 2022

Informácia 76. na rok 2022

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny informuje občanov – na základe zmeny nariadenia vlády č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti MPSVR SR sa spustil 2.balík inflačnej pomoci, […]
12. novembra 2022

Informácia 75. na rok 2022

Informácia pre voličov ohľadom referenda v roku 2023 – Obec Horné Mýto na účely podávania žiadostí o voľbu poštou z cudziny voličov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorí […]
8. novembra 2022

Informácia 74. na rok 2022

Informácia pre obyvateľov ohľadom referenda v roku 2023. Delegovanie člena a náhradníka do volebnej komisie pre referendum v roku 2023 na e-mail: starosta-hm@intermail.sk do 24.11.2022 Prílohy:
2. novembra 2022

Informácia 73. na rok 2022

Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov  ( ďalej len vlastníkov) nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné  elektrické vedenie v správe Západoslovenskej distribučnej, a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov […]
30. októbra 2022

Informácia 72. na rok 2022

Uverejnenie výsledkov volieb v Hornom Mýte v roku 2022
21. októbra 2022

Informácia 71. na rok 2022

Oznámenie pre obyvateľov obce – Špeciálny spôsob hlasovania v spojených voľbách 29.10.2022 – Oznámenie– Osoba, ktorá má právo hlasovať v spojených voľbách podľa zákona o podmienkach výkonu volebného práva a ktorá […]