Novovvymenovaný zástupca starostu:
NORBERT NOVOTNÝ