október 2023

19. októbra 2023

Spomienka k pamiatke zosnulých

Základná organizácia Csemadoku  v Hornom Mýte  v spolupráci so samosprávou obce a spoločenskými organizáciami zorganizuje v nedeľu 29. októbra 2023 podľa zmeny  času popoludní o 14:00 hodín   spomienkové popoludnie v  záhrade […]
18. októbra 2023

Informácia č.21 – Obchodná verejná súťaž č.2/2023

GP k vyhláseniu obchodnej verejnej súťaže Podmienky VOS Horne Myto – priloha 2- čestné vyhlásenie Podmienky VOS Horne Myto – priloha 3 – kúpna zmluva Podmienky VOS Horne Myto – […]
2. októbra 2023

Informácia č.20

Parlamentné voľby 2023 – výsledky: Horné Mýto