jún 2022

27. júna 2022

Informácia 52. na rok 2022

Zabezpečenie ochrany úrody pred požiarmi – Okresné riaditeľstvo HaZZ v Dunajskej Strede v súvislosťou so zabezpečením ochrany úrody  pred požiarmi  zasiela nasledovné opatrenia:  Príloha:
24. júna 2022

Informácia 51. na rok 2022

V súvislosti s koronavírusom Vám v prílohe zasieláme aktuálne platné materiály z web ÚVZ SR z 25. týždňa 2022 (okrem nového článku z 22.06.2022 ostatné prílohy opakovane, poslané v ostatných týždňoch) v zložení: – článok ÚVZ […]
24. júna 2022

Informácia 50. na rok 2022

Postupujeme Vám na vedomie zmenu prevádzkových hodín na testovanie MOM SČK Mliečany 507 podľa nižšie uvedenej informácie z ÚzS SČK v DS od  27.06.2022 (pondelok), ZMENA od  27.06.2022 (pondelok) –   MOM […]
20. júna 2022

Informácia 49. na rok 2022

Oznamujeme obyvateľom obce, že dňa 28.júna 2022 / utorok / o 18,30 hodín bude zasadnutie obecného zastupiteľstva v kultúrnom dome.