august 2022

17. augusta 2022

Informácia 65. na rok 2022

Ministerstvo zdravotníctva SR, Úrad verejného zdravotníctva SR a Konzílium odborníkov na jeseň očakávajú výraznejší nárast ochorení na COVID-19. Dôvodmi sú predovšetkým návraty z dovoleniek, začiatok školského roka a presun podujatí […]
12. augusta 2022

Informácia 64. na rok 2022

V súvislosti s koronavírusom SARS-CoV-2 a opičími kiahňami Vám v prílohe zasieláme aktuálne materiály z web ÚVZ SR z 32. a 31. týždňa 2022 v zložení: – tlačové správy: – Odborníci varujú pred jesenným nárastom […]
4. augusta 2022

Informácia 63. na rok 2022

Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb zverejní obec spôsobom v mieste obvyklým najneskôr 85 dní predo dňom konania volieb t.j. do 05.08.2022
4. augusta 2022

Informácia 62. na rok 2022

Obec Horné Mýto týmto oznamuje dotknutým e-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie hornemyto@intermail.sk V zmysle § 169 ods. 1 zákona NR SR č. 180/2014 Z.z. […]