november 2019

13. novembra 2019

Informácia X. na rok 2019

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (ďalej len „ZsVS, a.s.“) oznamuje, že  s účinnosťou od 1. januára 2020 mení z prevádzkových dôvodov odpočtový a fakturačný cyklus.
8. novembra 2019

Informácia IX. na rok 2019

Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov  ( ďalej len vlastníkov) nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenie v správe Západoslovenskej distribučnej, a.s. na odstránenie a okliesnenie […]
5. novembra 2019

Voľby v roku 2020

Pokyny k voľbám v roku 2020 nájdete všetko v prílohe  na jednom mieste