Informácia XIX. na rok 2021

Informácia XVIII. na rok 2021
29. júla 2021
Informácia XX. na rok 2021
13. augusta 2021

V súvislosti s koronavírusom Vám v prílohe zasieláme materiály z web ÚVZ SR a iných z 31. týždňa 2021:

– č. 236 (zverejnená 30.07.2021) vyhláška ÚVZ SR, ktorou sa dopĺňa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 233/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí (športovci) – účinnosť od 31. júla 2021,

rozcestník (sprievodca) – Pravidlá pre hromadné podujatia – posledná aktualizácia: 30. 07. 2021,

aktuálna epidemiologická situácia – Epidémia Covid-19 – materiál MZ SR z 05. 08. 2021,

– z web usmernenie k vyhl. 236 a Covid automat (alert systém) – celé územie SR je zaradené v 32. týždni od 09. 08. 2021 do 15. 08. 2021 do monitoringu – zelená zóna (viď prílohu vo worde).

* Rozcestníky z web ÚVZ SR k aktuálne platným opatreniam nájdete:  https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4512:platne-opatrenia&catid=256:uvod

* Na webovom odkaze https://automat.gov.sk/ si vyberte okres, pre ktorý hľadáte aktuálne platné opatrenia.

* Všetky dôležité informácie v súvislosti s očkovaním, ktoré pomôžu obyvateľom rozhodnúť viď na webovej stránke https://www.slovenskoproticovidu.sk/sk/