február 2015

9. februára 2015

Prerušenie distribúcie elektriny

výzva