Informácia 35. na rok 2022

Informácia 34. na rok 2022
20. apríla 2022
Informácia 36. na rok 2022
25. apríla 2022

V súvislosti s koronavírusom Vám v prílohe zasieláme materiály z web ÚVZ SR zo 16. týždňa 2022 v zložení:

vyhláška ÚVZ SR č. 32 (uverejnená 20.04.2022), ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, účinnosť od 21.04.2022; zrušuje  vyhlášku ÚVZ SR č. 31/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest,

vyhláška ÚVZ SR č. 33 (uverejnená 20.04.2022), ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, účinnosť od 21.04.2022; zrušuje vyhlášku ÚVZ SR č. 7/2022 V. v. SR v znení vyhlášky ÚVZ SR č. 17/2022 V. v. SR, vyhlášky ÚVZ SR č. 20/2022 V. v. SR a vyhlášky ÚVZ SR č. 26/2022 V. v. SR,

rozcestník Prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom či rúškom – revízia dokumentu 21.04.2022,

rozcestník Domáca izolácia pozitívnych, karanténa úzkych kontaktov a čo robiť po pozitívnom teste – revízia dokumentu 21.04.2022,

– informácia o nových vyhláškach k prekrytiu dýchacích ciest a domácej izolácii a karanténe z 20.04.2022,

Epidemiologická situácia, materiál MZ SR z 20. 04. 2022.

* Všetky dôležité informácie v súvislosti s očkovaním, ktoré pomôžu obyvateľom rozhodnúť viď na webovej stránke https://www.slovenskoproticovidu.sk/sk/

*  info v súvislosti s koronavírusom viď: https://korona.gov.sk/ a na web stránke ÚVZ SR https://www.uvzsr.sk/.

Informácie pre Ukrajincov na Slovensku v súvislosti s utečeneckou krízou viď https://ua.gov.sk/sk.html