Informácia 33. na rok 2022

Informácia 32. na rok 2022
14. apríla 2022
Informácia 34. na rok 2022
20. apríla 2022

V súvislosti s koronavírusom Vám v prílohe zasielame materiály z web ÚVZ SR z 15. týždňa 2022 v zložení:

Epidemiologická situácia, materiál MZ SR z 12. 04. 2022.

– Odporúčania hlavného hygienika SR pred veľkonočnými sviatkami – z 13. 04. 2022.

* Všetky dôležité informácie v súvislosti s očkovaním, ktoré pomôžu obyvateľom rozhodnúť viď na webovej stránke https://www.slovenskoproticovidu.sk/sk/

*  info v súvislosti s koronavírusom viď: https://korona.gov.sk/ a na web stránke ÚVZ SR https://www.uvzsr.sk/.

Informácie pre Ukrajincov na Slovensku v súvislosti s utečeneckou krízou viď https://ua.gov.sk/sk.html