Informácia 38. na rok 2022

Informácia 37. na rok 2022
6. mája 2022
Informácia 39. na rok 2022
19. mája 2022

Týmto Vám oznamujeme, že naša firma LESOREK s.r.o. vykoná pre Západoslovenskú Distribučnú a.s. údržbu vzdušného elektrického vedenia nízkeho napätia vo Vašej obci na základe oprávnení vyplývajúcich zo zákona č. 251/2012 Z.z., zákon  o energetike v znení neskorších predpisov. Jedná sa predovšetkým o orezanie konárov stromov zasahujúcich do vzdušného elektrického vedenia.   

Pred výkonom prác Vás žiadame informovať obyvateľov Vašej obce:

„Západoslovenská Distribučná akciová spoločnosť Vám oznamuje, že v nasledujúcich dňoch bude prostredníctvom poverenej firmy LESOREK s.r.o. vykonávať orezy konárov stromov, ktoré zasahujú do vzdušného elektrického vedenia. Údržba bude prevedená na základe oprávnení vyplývajúcich zo zákona o energetike č. 251/2012. Prosíme obyvateľov o strpenie a súčinnosť. Ďakujeme za pochopenie“.

Predpokladaný termín realizácie prác: od 12.05.2022 do 23.05.2022

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na tel. čísle 0944 565 464 príp. emailom: lesorek@lesorek.sk