Informácia 37. na rok 2022

Informácia 36. na rok 2022
25. apríla 2022
Informácia 38. na rok 2022
11. mája 2022

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda (ďalej len „úrad práce“) oznamuje:

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ústredie“) spustil začiatkom roka 2022 nový Národný projekt „Nestrať prácu – vzdelávaj sa!“, ktorého koordinátormi budú jednotlivé úrady práce. V rámci uvedeného projektu je možné od februára požiadať o poskytnutie finančného príspevku na vzdelávanie záujemcov o zamestnanie.

Základné podmienky poskytnutia príspevku nájdete v priloženom dokumente. Keďže cieľovou skupinou projektu sú občania Slovenskej republiky, ktorí nie sú vedení v evidencií uchádzačov o zamestnanie úradov práce, dovoľujeme si Vás požiadať o pomoc pri sprostredkovaní informácií o projekte.