Informácia 39. na rok 2022

Informácia 38. na rok 2022
11. mája 2022
Informácia 40. na rok 2022
20. mája 2022

V najbližších dňoch sa u nás v obci bude zisťovať záujem o revízie plynových zariadení. Občania budú kontaktovaný osobne a telefonicky.

Viď letáky: