Informácia 59. na rok 2022

Informácia 58. na rok 2022
22. júla 2022
Informácia 60. na rok 2022
29. júla 2022

Podľa požiadavky RÚVZ so sídlom v Dunajskej Strede Vám v rámci ochrany obyvateľstva pred ohrozením verejného zdravia postupujeme v prílohe dokument vydaný ÚVZ SR „Opičie kiahne: Informácie a odporúčania pre organizátorov podujatí“ s plagátom, ktorý je v slovenskom i ukrajinskom jazyku. Prosíme Vás o zverejnenie dokumentov v prílohe pre obyvateľov a ubytovaných ukrajinských odídencov dostupnými informačnými prostriedkami.