Informácia 58. na rok 2022

Informácia 57. na rok 2022
19. júla 2022
Informácia 59. na rok 2022
29. júla 2022

V súvislosti s koronavírusom a opičími kiahňami v európskom regióne Vám v prílohe zasieláme aktuálne materiály z web ÚVZ SR z 28. a 29. týždňa 2022 v zložení:

– tlačové správy:

– COVID-19: Aktuálne odporúčania pre obyvateľov z 15.07.2022,

– Prevencia pred COVID-19: Ako správne vetrať, + plagát z 15.07.2022,

– Prípady opičích kiahní v európskom regióne (základné informácie o ochorení) + leták, informácie boli aktualizované k 21.07.2022,

– Tretí potvrdený prípad opičích kiahní na Slovensku z 21.07.2022,

– aktuálne platné vyhlášky ÚVZ SR a príslušné rozcestníky k vyhláškam:

– vyhl. č. 33 ÚVZ – k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, účinnosť od 21.04.2022,

– rozcestník – Domáca izolácia pozitívnych, karanténa úzkych kontaktov a čo robiť po pozitívnom teste, revízia dokumentu 15.07.2022,

– vyhl. č. 35 ÚVZ – k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, účinnosť od 13.06.2022,

– rozcestník – Prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom či rúškom, revízia dokumentu 13.06.2022.

* Všetky dôležité informácie v súvislosti s očkovaním, ktoré pomôžu obyvateľom rozhodnúť viď na webovej stránke https://www.slovenskoproticovidu.sk/sk/

*  info v súvislosti s koronavírusom viď: https://korona.gov.sk/ a na web stránke ÚVZ SR https://www.uvzsr.sk/.

Informácie pre Ukrajincov na Slovensku v súvislosti s utečeneckou krízou viď https://ua.gov.sk/sk.html

Prílohy: