Informácia 56. na rok 2022

Informácia 55. na rok 2022
15. júla 2022
Informácia 57. na rok 2022
19. júla 2022

V rámci ochrany obyvateľstva pred vysokými horúčavami a v súvislosti s letnou kúpacou sezónou Vám v prílohe zasieláme nasledovné materiály v zložení:

Dodržiavanie základných zásad správania sa počas horúčav – Alapvető viselkedési szabályok kánikula idején,

– Letný manuál prevencie počas horúčav,

leták „Ako extrémne horúčavy ovplyvňujú zdravie“,

– Manuál letnej kúpacej sezóny (správanie sa na kúpaliskách),

leták „AKO SA SPRÁVAŤ NA KÚPALISKU“,