Informácia 54. na rok 2022

Informácia 53. na rok 2022
1. júla 2022
Informácia 55. na rok 2022
15. júla 2022

V súvislosti s koronavírusom a vysokými horúčavami Vám v prílohe zasieláme aktuálne materiály z web ÚVZ SR z 27. týždňa 2022 v zložení:

Aktuálna epidemiologická situácia – zo 06.07.2022 s tlačovou správou,

– tlačová správa – Leto 2022: Ako si chrániť zdravie počas horúčav a odporúčania pre cestovateľov z 01.07.2022 s plagátmi,

Usmernenie hlavného hygienika SR k postupom pri organizácii a prevádzke zotavovacích podujatí podľa § 25 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji

verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 29.06.2022 s tlačovou správou z 30.06.2022.

* Všetky dôležité informácie v súvislosti s očkovaním, ktoré pomôžu obyvateľom rozhodnúť viď na webovej stránke https://www.slovenskoproticovidu.sk/sk/

*  info v súvislosti s koronavírusom viď: https://korona.gov.sk/ a na web stránke ÚVZ SR https://www.uvzsr.sk/.

Informácie pre Ukrajincov na Slovensku v súvislosti s utečeneckou krízou viď https://ua.gov.sk/sk.html

Prílohy: