Informácia 57. na rok 2022

Informácia 56. na rok 2022
15. júla 2022
Informácia 58. na rok 2022
22. júla 2022

Oznamujeme obyvateľom obce, že dňa 25.júla 2022 / pondelok / o 18,30 hodín bude zasadnutie obecného zastupiteľstva v kultúrnom dome.