Informácia 60. na rok 2022

Informácia 59. na rok 2022
29. júla 2022
Informácia 61. na rok 2022
1. augusta 2022

V súvislosti s koronavírusom a opičími kiahňami Vám v prílohe zasieláme aktuálne materiály z web ÚVZ SR z 28. a 30. týždňa 2022 v zložení:

– tlačové správy:

– Svetová zdravotnícka organizácia: Opičie kiahne predstavujú ohrozenie verejného zdravia medzinárodného významu, z 29.07.2022,

– COVID-19: Aktuálne odporúčania pre obyvateľov, z 15.07.2022,

* Všetky dôležité informácie v súvislosti s očkovaním, ktoré pomôžu obyvateľom rozhodnúť viď na webovej stránke https://www.slovenskoproticovidu.sk/sk/

*  info v súvislosti s koronavírusom viď: https://korona.gov.sk/ a na web stránke ÚVZ SR https://www.uvzsr.sk/.

Informácie pre Ukrajincov na Slovensku v súvislosti s utečeneckou krízou viď https://ua.gov.sk/sk.html

Prílohy: